ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาสาอยากบอก รักษ์เล รักษ์พะยูน ปี 2

อาสาอยากบอก รักษ์เล รักษ์พะยูน ปี 2

ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

กิจกรรม รักษ์เล รักษ์พะยูน ปี 2
วันที่ 14-15 พ.ย. 2563