ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่อง ‘ซั้ง’ หลังลงทะเลปราณ ตามไปดูการทำงาน กับอาสา Goal Together

ส่อง ‘ซั้ง’ หลังลงทะเลปราณ ตามไปดูการทำงาน กับอาสา Goal Together

กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ... แม้ว่าโครงการประจำปีที่เหล่าอาสา Goal Together จะได้มาร่วมแรงร่วมมือกันขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ที่ทะเลปากน้ำปราณ ไม่สามารถจัดขึ้นได้ด้วยมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด แต่งานอนุรักษ์ไม่ได้หยุดชะงักตามไปด้วย ทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ยังคงดำเนินการทำซั้งทางมะพร้าว เพื่อเป็นบ้าน หรือแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์ทะเลขนาดเล็กไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่ผ่านมา

เมื่อคลื่นลมเริ่มสงบช่วงปลายปี มูลนิธิฯ จึงชักชวนอาสาจร คุณหมอนักดำน้ำ สมาชิก Goal Together ที่เคยมาร่วมกิจกรรมวางซั้งเมื่อปี 2563 และอาสาวา นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรฐานอาหาร มาร่วมต่อยอดพัฒนาชุมชนเป็น ‘อาสายั่งยืน’ ในโครงการ กลับไปที่พื้นที่ปากน้ำปราณอีกครั้ง เพื่อเดินหน้างานอนุรักษ์ ไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมเพื่อยกระดับกลุ่มผู้ทำประมงพื้นบ้านสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นได้ ซึ่งมูลนิธิฯ เชื่อว่า การทำไปพร้อมๆ กัน ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่า