ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบชุด PPE อีก 2,000 ชุด ให้โรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5

ส่งมอบชุด PPE อีก 2,000 ชุด ให้โรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 5

โรงพยาบาลนครชัยศรี

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิจึงได้นำชุดป้องกันความปลอดภัย ( PPE : Personal Protective Equipment) ไปมอบให้กับโรงพยาบาลนครชัยศรี โดยมีนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายนเรศ มณีเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมป้องกัน ไวรัส  COVID-19 ภายในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี