ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร Smart Farmer รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม

การอบรมหลักสูตร Smart Farmer รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม

สวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม