ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟื้นฟู ‘โคลนตม’ ให้กลับคืนเป็นดง ‘หญ้าทะเล’

ฟื้นฟู ‘โคลนตม’ ให้กลับคืนเป็นดง ‘หญ้าทะเล’

วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง