ดาวน์โหลดเอกสาร

Close

2563

รายงานประจำปี มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ปี 2563)

2564

มองตรากันไหม ?

2565

นวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวสีเข้ม

2564

รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม

2564

ทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

2564

“โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์วัวแดง”

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

สำนักงานตั้ง

เลขที่ 51/3 หมู่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0993000145542

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

098-249-9143
suthiratfoundation@gmail.com

ส่งข้อความ

Copyright©2021. Suthirat Yoovidhya Foundation. All Right Reserved.