โครงการ

Close

ศิลปวัฒนธรรม

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


สนับสนุนการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่

          มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมกับ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ดำเนินการ บูรณะภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร “วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป 

          ในครั้งนี้ได้บูรณะภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร ด้านซ้ายของพระประธาน ได้มีต้นแบบภาพจากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่วนฝาผนังด้านหน้าของพระประธาน เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ที่สื่อถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


          รวมถึงได้ร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานภายในวิหาร ในปี 2563 มีนามว่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ฝีมือการปั้นของ ศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ พุทธลักษณะปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชรอาสน์) เกศบัวตูม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบ พระเชียงแสน แบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานพุทธลักษณะศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวารวดี ศรีวิชัยและศิลปะแบบหริภุญชัย ลำพูน ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย มีประติมากรรมรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ปรางมารวิชัย อยู่กึ่งกลางฐาน ถือเป็นศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามมีหลักคิดและเรื่องราวที่น่าสนใจให้ประชาชนได้เข้าไปเยี่ยมชม

          “วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์” ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยชมพู อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 โดยพระครูวรเวทย์วิสิฐ หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้มีบ่อน้ำทิพย์ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นที่อยู่ของอุชุนาคราช ซึ่งมีกรรมมาแต่อดีต ชาวบ้านที่เจ็บป่วยมักจะมาอธิษฐานที่นี่ เพราะเชื่อว่าหากดื่มน้ำจากบ่อน้ำทิพย์นี้ จะทำให้อาการทุเลาและหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

{progress_list} {/progress_list}