ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ วัดสมรโกฏิ

พิธีส่งมอบภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ วัดสมรโกฏิ

วัดสมรโกฏิ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยคุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ประธานมูลนิธิ) และคณะกรรมการได้ทำพิธีส่งมอบงานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์และภายในวิหารหลวงพ่อคง วัดสมรโกฏิ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯเพื่อดำรง รักษาศิลปะ วัฒนธรรมและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับประชาชนสืบต่อไป