ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมโรงสีข้าว

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมโรงสีข้าว

โรงสีข้าวศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

      คุณวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานมูลนิธิ และคุณสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการ ได้ให้การต้อนรับ คุณชัยภัทร ทรงลิลิตชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตัวแทนจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงสีข้าวศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ และบริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จํากัด เป็นพันธมิตรที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการทำเกษตรอินทรีย์   เพื่อการแบ่งปันความรู้และความยั่งยืนสู่เกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ โดยใช้องค์ความรู้ของวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบ่งปันให้แก่ชุมชนเกษตรกร 

      สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีร่วมกัน โดยได้เข้าไปศึกษากระบวนการเรียนรู้ในกระบวนการผลิตข้าว ปลอดภัยจากโรงสีศาลานา ที่เป็นสถานที่ส่งต่อข้าวที่ปลูกด้วยใจ ไร้สารเคมี ด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ กับความตั้งใจอันดีที่อยากแบ่งปันส่งต่อสุขภาพที่ดี ที่เราเชื่อว่า "พลังแห่งการแบ่งปัน" จะเป็นพลังไปสู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรวิถีธรรมชาติสู่ความยั่งยืนได้