ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ วัดสมรโกฏิ

พิธีส่งมอบภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ วัดสมรโกฏิ

วัดสมรโกฏิ

 เมื่อวันที่   8   สิงหาคม   2563   มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยคุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ประธานมูลนิธิ) และคณะกรรมการ ได้ทำพิธีส่งมอบงานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์และภายในวิหารหลวงพ่อคง วัดสมรโกฏิ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   เพื่อดำรง รักษาศิลปะ วัฒนธรรมและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับประชาชนสืบต่อไป