ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง” ครั้งที่ 3

Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง” ครั้งที่ 3

โรงสีข้าวศาลานา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

จากความตั้งใจและพันธกิจที่ตรงกันในการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ให้เด็กที่ขาดโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ได้มีโอกาสอิ่มท้อง สุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี และเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยโภชนาการจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ก่อเกิดเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่าง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

   ในครั้งนี้ได้บริจาคข้าวอินทรีย์สนับสนุนโครงการ  Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง” เป็นครั้งที่ 3 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่โครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนฯ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้รับประโยชน์มากที่สุด